top of page

  P.V.C.  Likitkarnsrang

 

 

Location:
58 Trok Satien, Tanow Rd, 

Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand

Thai Pavilion

        "ศาลาไทย" เป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งของไทยที่มีความสำคัญ โดยสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของศิลปกรรมหลากหลายแขนงอันมีเอกลักษณ์ ความวิจิตรงดงาม เพียบพร้อมด้วยองค์ประกอบของงานด้านสถาปัตยกรรมไทย ทั้งนี้ ศาลาไทยแต่ละหลังมีรายละเอียด รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป โดยมีความสอดคล้องกับประวัติ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างในแต่ละครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของช่างฝีมือ และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญที่สืบทอดเทคนิควิธีการ ความรู้ ความสามารถตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

     ด้วยประสบการณ์กว่า ๔๐ ปี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง และ บริษัท ป.ว.ช.ลิขิตการช่าง จำกัด โดย คุณประมุข บรรเจิดสกุล ได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาปนิก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร และช่างฝีมือในแต่ละสาขา เป็นผู้จัดสร้างศาลาไทยเพื่อเป็นตัวแทนในการเชื่อมสัมพันธไมตรีแก่นานาประเทศมาโดยตลอด ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

ศาลาไทย ณ สวนซุรุมิ เรียวคุชิ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ศาลาไทย ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Thai Pavilion at Tsurumi Ryokuchi Park - Osaka

Thai Pavilion at Ueno Park - Tokyo, Japan

ศาลาไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Thai Pavilion at the Royal Thai Embassy - Bern, Switzerland

ศาลาไทยแบบถอดประกอบได้ เพื่อใช้ในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย 

ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Mobile Thai Pavilion For Thai Cultural Festival

in Rome, Italy and Paris, France

ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ณ สวนสาธารณะ เดอน็องตู เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Thai Pavilion to Commemorate 60th Anniversary

of HM King Bhumibol's Accession to the Trone

Parc du Denantou, Lausanne, Switzerland

ศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน เมืองโจวซาน

มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Thai Pavilion at Putuoshan Island Zhoushan,

Zhejiang Province - People's Republic of China

 

ศาลาไทย ณ น้ำตกดาโก เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

Thai Pavilion at Dago Waterfalls - Bandung, Indonesia

 

ศาลาไทย ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส

Thai Pavilion at Lisbon, Portugal

 

ศาลาทรงไทย ณ สวนสาธารณะ พลาซ่าไทแลนเดีย

กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี

Thai Pavilion at Plaza Tailandia Public Park

Santiago, Chile

ศาลาไทยอาภรณ์พิโมกข์

ศาลาไทยอาภรณ์พิโมกข์

ศาลาไทย เค้าโครงจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง แสดงณ ประเทศเบลเยี่ยม กรุงบรัสเซลส์ในงาน World Exposition ปี พ.ศ. 2501 ออกแบบโดย หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี

ศาลาไทย-โปรตุเกส ครบรอบ500ปี

ศาลาไทย-โปรตุเกส ครบรอบ500ปี

ศาลาไทยในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปรตุเกส ครบรอบ 500 ปี

พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์

พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์

พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ , ท่าน้ำศิริราช

ศาลาไทย-โปรตุเกส ครบรอบ500ปี

ศาลาไทย-โปรตุเกส ครบรอบ500ปี

ศาลาไทยในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปรตุเกส ครบรอบ 500 ปี

ศาลาไทย ประเทศชิลี

ศาลาไทย ประเทศชิลี

โครงการจัดสร้างศาลาไทยที่ Plaza Tailandia ในประเทศชิลี ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก, กรมศิลปากร และเทศบาลเขตลาสกอนเดส เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสที่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับชิลีครบ 50 ปี

ศาลาไทย โลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ศาลาไทย โลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี ๒๕๔๙ สองวาระ คือ วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิสครบ ๗๕ ปี

ศาลาไทย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลาไทย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลาไทย ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย- ญี่ปุ่น ปี 2550

ศาลาไทยเกาะผู่โถวซาน ประเทศจีน

ศาลาไทยเกาะผู่โถวซาน ประเทศจีน

ศาลาไทยถอดประกอบได้ ประเทศฝรั่งเศส

ศาลาไทยถอดประกอบได้ ประเทศฝรั่งเศส

Tout à fait Thai : Thai Festival in France | St.Sulpice 

ศาลาไทย กรุงทิมพู, ภูฏาน

ศาลาไทย กรุงทิมพู, ภูฏาน

จัดสร้างเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับภูฏาน มอบให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อปี 2544

โครงการบูรณะพลับพลา บริษัท SCG

โครงการบูรณะพลับพลา บริษัท SCG

การจัดสร้างศาลาไทย ประเทศโปรตุเกส

https://bit.ly/3dJH6bA

bottom of page