P.V.C.  Likitkarnsrang
 
 
 

Location:
58 Trok Satien, Tanow Rd, 

Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand

โครงการก่อสร้างพระมณฑปพระกระยาสนาน และเครื่องใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการก่อสร้างพระมณฑปพระกระยาสนาน และเครื่องใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

press to zoom
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
press to zoom
โครงการก่อสร้างและบูรณะพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โครงการก่อสร้างและบูรณะพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(พ.ศ.2518 - พ.ศ.2522)

press to zoom
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
press to zoom
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
press to zoom
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
press to zoom
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดาฯ
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดาฯ
press to zoom
โครงการก่อสร้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช
โครงการก่อสร้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช
press to zoom
โครงการก่อสร้างหมู่เรือนไทย อุทยานร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการก่อสร้างหมู่เรือนไทย อุทยานร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม
press to zoom